Aplikacje spontaniczne

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Data urodzenia
*
Dane teleadresowe
Ulica *
Numer domu / mieszkania * /
Miejscowość *
Kod pocztowy - *
Region *
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Opcjonalnie inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kirsch Services Sp. z o.o. Sp. K., ul. Malinska 1, 47-320 Gogolin, NIP: 7551930715, REGON: 161472540, KRS: 0000496669.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: dane@kirschgruppe.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

A- rekrutacji lub/i przyszłych rekrutacji oraz pośredniczenia w zatrudnieniu na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

B – przesyłania ofert pracy – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane potencjalnym pracodawcom na rzecz których prowadzona jest lub będzie rekrutacja(Kirsch Services GmbH & Co. KG, Kirsch Food Services GmbH  & Co. KG, Kirsch Logistik Services GmbH  & Co. KG, Kirsch Work GmbH & Co. KG) firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila oraz portalom wspomagającym proces rekrutacji.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

dla celu A: do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje przez okres do 24 miesięcy lub do odwołania zgody,

dla celu B: do odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w procesie rekrutacji.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.”